Stichting The Art Foundation

Stichting The Art Foundation heeft als doel het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van (de ontwikkeling  van) kunst en cultuur en deze toegankelijk te maken voor een gevarieerd publiek waarbij in de regel het verbinden van kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen een rol spelen.

Het bestuur bestaat uit:

                                          Dhr. J. Kanis,                      Voorzitter 

                                          Dhr. Ch. Zweers,               Secretaris

                                          Dhr. R. Willemse,              Penningmeester                                 

                                          Mevr. N. Groenewegen   Bestuurslid  

 

 

Deze doelstelling zal worden behaald door het initiëren en realiseren van projecten zoals het meerjarige project  'Trekvaart in beeld' waarbij beelden worden gerealiseerd langs de trekvaart.

 

Beleid 2019: 

Voor 2019 wordt een eerste beeld gerealiseerd, alsmede de ontwikkeling van een Jongkind arrangement , en evenementen rondom de 200ste geboortedag van Jongkind en de onthulling van het beeld. Dit alles dient de regio Zuid-Holland, i het bijzonder Midden-Delfland, Maassluis en Vlaardingen, de trekvaart en de kunstenaar Jongkind te promoten en meer bekend te maken voor een gevarieerd publiek, opdat er meer bezoekers komen (bewoners en toeristen).       

Inkomsten en verloning

Inkomsten uit arrangementen of lezingen en donaties komen ten goede van het gestelde doel.

 

Het bestuur ontvangt geen verloning voor hun bestuurlijke taken. Eventuele onkosten voor het uitvoeren van de bestuurlijke taken kunnen wel worden vergoed, maar worden tot een minimum gehouden. 

 

De stichting heeft geen directeur maar huurt indien nodig professionals in om een project te leiden, uit te voeren en vrijwilligers te coördineren.

Beleidsplan 2018/2019

© 2018 by The Art Foundation  |  Kvk:   72700475       |  RSIN: 859203645

Tel: 06-45354451