DONEREN

Met elke bijdrage, groot of klein, geeft u een impuls aan het stumuleren, promoten en ontwikkelen van kunst. U bepaatlt zelf het bedrag en de periode, of het nu gaat om het schenken van kunst, een legaat of erfstelling in uw testament of uw eigen fonds op naam.

Zijn jullie een ANBI stichting?


Nog niet. De aanvraag loopt.
Hoe werkt dat met de belastingaftrek bij giften?

Worden jullie bestuurders beloont?


Nee, de bestuursleden zijn vrijwilligers die kunst en kunstenaars een warm hart toedragen. . Bestuursleden ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Kan ik mijn donatie of schenking toewijzen aan een bepaald project?


Ja, u kunt bij uw donatie of nalatenschap aangeven of u de stichting en de projecten die wij initieren als geheel steunt, of dat uw geld besteed wordt specifiek voor een project of een doel welke wij helpen te realiseren.
Op welk rekening nummer kan ik mijn donatie doen?


U kunt een donatie doen aan Stichting The Art Foundation op rekening nummer : NL25INGB0006331342
Hoe doe ik een eenmalige schenking in geld?


U kunt een eenmalige donatie of schenking in geld doen. Of het nu een klein of groot bedrag is, u levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van kunst en cultuur. Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar NL25INGB0006331342 ten name van Stichting The Art Fondation, KVK nummer 72700475.
Hoe kan ik een periode gift doen?


Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor onderstaande formulieren gebruiken. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de stichting The Art Foundation. Het formulier bevat een gedeelte voor uw administratie en een gedeelte voor de stichting. Periodieke gift automatisch overmaken? Wenst u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar Stichting The Art Foundation verstuurt, geeft u de stichting toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.Bij een schenking die is vastgelegd in een periodieke overeenkomst moeten de volgende gegevens vermeld worden: Naam van de instelling: Stichting The Art Foundation. RSIN nummer: 859203645 Het transactienummer hoeft niet ingevuld te worden. Als alles is ingevuld, kunt u uw gedeelte van de volmacht voor uw eigen administratie bewaren.

© 2018 by The Art Foundation  |  Kvk:   72700475       |  RSIN: 859203645

Tel: 06-45354451